Ausstellungsvorbereitungen *Kreative Generationen 2010* @ Henkel AG & Co KGaA

Kategorie ArtBlog-News | 07.06.2010

Impressionen der Ausstellungsvorbereitungen *Kreative Generationen 2010* am Sonntag, 06.06.2010
(Fotos: A. Schulz)